top of page

Vítám všechny, které zajímá můj cestopis. V menu jsou pododkazy na jednotlivé kapitoly. Většina kapitol vznikla před mnohými lety, proto ne vše dnes platí tak jak popsáno.

bigbus.jpg

Cestopis není stále dokončen, dokončím jej v předem nedefinovaném čase v budoucnosti.

bottom of page