top of page

Apara Ékádaší

Krišna pakša měsíce Trivikrama/Džještha

Parama Ekadasi

Šrí Judhištir Maharádž řekl: „Jak se, ó Džanardano, nazývá Ékádaší, které nastává během tmavé poloviny měsíce Džjéštha (květen – červen)? Rád bych se od Tebe dozvěděl o slávě tohoto posvátného Hariho dne. Vyprávěj mi prosím o tom vše.“

 

Pán Šrí Krišna řekl: „Ach králi, tvá otázka je úžasná, protože odpověď na ni přinese užitek veškerému lidskému pokolení. Toto Ékádaší je tak úžasné a příznivé, že svou čistotou může smazat i ty největší hříchy. Jméno tohoto nekonečně prospěšného Ékádaší je Apara Ékádaší. Každý, kdo se v tento posvátný den postí, získá slávu po celém vesmíru. Dokonce i tak těžké hříchy, jako jsou zabití bráhmana, krávy nebo embrya, rouhání či oddávání se sexu s ženou jiného muže, jsou dodržením pravidel pro uctění tohoto Ékádaší zcela vymazány. K nejhříšnějším lidem patří ti, co poskytnou falešné svědectví, sarkasticky vychvalují druhé, podvádějí při vážení na vahách, nedodržují povinnosti varny a ášramu (například někdo nekvalifikovaný vydávající se za bráhmana, nebo člověk, který nesprávně recituje Védy), dále ti, kdo si vymyslí svá vlastní písma, podvádějí druhé, jsou podvodnými astrology, nepoctivými účetními či falešnými ájurvédskými lékaři. Tito všichni jsou stejně špatní jako člověk, co poskytne falešné svědectví a jsou předurčeni k pekelným trestům. Avšak pihým následováním Apara Ékádaší se tito hříšníci zcela osvobodí od svých hříšných reakcí.

 

Válečníci, kteří poklesnou ze své kšatrija-dharmy a utečou z bojiště přjdou do běsnícího pekla. Ale i tito pokleslí kšatrijové se půstem na Apara Ékádaší osvobodí od svých velkých hříchů a přijdou do nebe. Žák, který se po řádném duchovním vzdělání, obdrženém od duchovního učitele proti svému učiteli obrátí a rouhá se vůči němu, je největším hříšníkem a čeká ho nekonečné utrpení. Ale i takový darebák může dosáhnout duchovního světa pouhým dodržením Apara Ékádaší.

 

Poslouchej pozorně, ó králi, popíši ti další slávu tohoto úžasného Ékádaší. Ten, kdo dodržuje Apara Ékádaší získá stejný užitek, jako člověk, který vykoná všechny zbožné skutky: koupel 3x denně během měsíce Kártik na místě zvaném Puškara-kšétra, koupel v Prajágu během měsíce Magha, když Slunce prochází znamením Kozoroha, sloužení Pánu Šivovi během Šiva-rátrí ve Varanasí, obětování předkům v Gáje, koupel v posvátné řece Gautamí v čase, kdy Jupiter vstoupí do znamení Lva, přijmutí daršanu Pána Šivy v Kédarnáthu, daršan Pána Badrinátha v době tranzitu Slunce znamením Vodnáře a koupel v čase slunečního zatmění na Kurukšétře a darování krav, slonů a zlata. Veškerý prospěch, který lze získat uvedenými zbožnými činy lze získat pouhým půstem na Apara Ékádaší. A také prospěch získaný darováním těhotné krávy společně se zlatem a úrodnou půdou lze získat půstem drženým v tento den.

 

Apara Ékádaší je sekerou, která zkosí celý les plný stromů hříšných skutků. Je lesním požárem, který spálí hříchy jako by šlo o třísky na podpal, je sluncem ozařujícím temné hříšné činy a je lvem pronásledujícím laň bezbožnosti.

 

Proto, každý, kdo se opravdu bojí svých minulých i současných hříchů, musí velice přísně dodržet Apara Ékádaší. Kdo tento půst nedodrží, musí se znovu narodit v hmotném světě jako bublinka mezi miliony jiných bublin v obrovské vodní nádrži nebo jako malý mravenec mezi všemi jinými živočišnými druhy. Člověk musí proto s vírou držet toto posvátné Apara Ékádaší a uctívat Nejvyšší Osobnost Božství, Pána Trivikrama. Kdo tak učiní, osvobodí se ode všech svých hříchů a bude povolán do příbytku Pána Višnua.

 

Pro blaho celého lidtsva jsem ti, ó Bharatovče, popsal důležitost posvátného Apara Ékádaší. Kdo si to jen vyslechne nebo přečte, osvobodí se ode všech hříchů, ó nejlepší ze svatých králů.“

 

Tak v Brahmanda Puráně končí vyprávění o slávě Džještha-krišna Ékádaší, neboli Apara Ékádaší.“

 

POZNÁMKY:

1. Puškara-kšétra v západní Indii je jediným místem na Zemi, kde lze nalézt skutečný chrám pána Brahmy.

2. Védy praví, narah budbuda samah: „Lidská životní podoba je jako bublinky ve vodě.“

Ve vodě se tvoří a vzápětí zaniká bezpočet bublin. Pokud člověk nevyužije svoji vzácnou lidskou podobu ve službě Nejvyšší Osobnosti Božství, Šrí Krišnovi, nemá jeho život cenu ani trvání bublin ve vodě. Proto, jak zde Pán doporučuje, bychom Mu měli na Ékádaší sloužit půstem.

 

V této souvislosti píše Šríla A. C. Bhaktivédanta Svámí Prabhupád v Šrímad Bhágavatamu (SB 2.1.4 výklad): „Velký oceán hmotné přírody se pohybuje s vlnami času a takzvané životní podmínky jsou něco jako pěnící bubliny, které se nám jeví jako tělesná totožnost, manželka, děti, společnost, krajané atd. Nemáme znalosti o svém vlastním já a stáváme se tak obětí sil nevědomosti. Cennou energii lidského života promarňujeme tím, že se marně snažíme dosáhnout věčného života, který je v tomto hmotném světě nemožný.“

bottom of page