top of page

Ánanda Ékádaší

Krišna pakša měsíce Bhadra (srpen-září)

Šrí Judhištir Maharádž řekl, „Ó Džanardano, ochránče všech živých bytostí, řekni mi prosím, jak se jmenuje Ékádaší, které připadá na tmavou polovinu měsíce Bhadrapáda (srpen – září).“

Nejvyšší Pán, Šrí Krišna, odpověděl, „Ó králi, pozorně mě poslouchej. Toto posvátné, hříchy odstraňující Ékádaší se jmenuje Adža. Kdokoli se v tento den plně postí a uctívá Hrišíkéšu, pána smyslů, osvobodí se od všech reakcí za své hříchy. Dokonce i ten, kdo se jen doslechne o tomto Ékádaší, zbaví se svých minulých hříchů. Ó králi, není v pozemském či nebeském světě lepší den než tento. To je nezpochybnitelná pravda.

Kdysi žil slavný král jménem Hariščandra. Vládl celému světu a byl čestný a pravdomluvný. Jeho žena se jmenovala Čandramatí a měli syna jménem Lohitašja. Hariščandra však silou osudu o své království přišel a svou ženu i syna prodal. Sám zbožný král se stal podřadným sluhou pojídače psů, měl za úkol strážit jeho krematorium. Ani při takové podřadné službě se však nevzdal své pravdomluvnosti a dobrého charakteru, podobně jako když soma-rása, ač smíchána s jinými tekutinami, neztrácí svou schopnost zajistit nesmrtelnost. Král tímto způsobem prožil mnoho let. Jednoho dne si smutně pomyslel, „Co mám udělat? Kam mám jít? Jak se mohu osvobodit z této těžké situace?“ A díky těmto myšlenkám se topil v oceánu úzkosti a smutku.


Jednoho dne procházel kolem velký světec. Když ho král spatřil, pomyslel si, „Ach, pán Brahma stvořil bráhmany, aby pomáhali druhým.“ Hariščandra složil světci, jehož jméno bylo Gautama Muni, uctivé poklony. Se sepjatýma rukama se král postavil před Gautamu Muniho a vyprávěl mu svůj žalostný příběh.


Gautamu Muniho králův strastiplný příběh ohromil. Pomyslel si, „Jak se mohlo stát, že tak mocný král byl degradován na nějoho, kdo svléká mrtvé z šatů?“ Gautama Muni s Hariščandrou velice soucítil a vysvětlil mu, jak se pomocí půstu očistit. Řekl, „Ó, králi, během tmavé poloviny měsíce Bhadrapáda nastává velice přiznívé Ékádaší, které se jmenuje Adža (Annada). Odstraňuje všechny hříchy. Toto Ékádaší je tak příznivé, že stačí, když se v tento ten budeš pouze postit. Není potřeba žádného jiného odříkání a tvé hříchy budou zrušeny. Máš velké štěstí, že toto Ékádaší nastane za pouhých sedm dní. Naléhavě tě tedy žádám, aby ses v ten den postil a zůstal celou noc vzhůru. Pokud tak učiníš, všechny reakce za tvé minulé hříchy budou ukončeny. Ó, Hariščandro, já jsem se tu objevil v důsledku tvých minulých zbožných skutků. Nyní ti přeji vše dobré do budoucnosti!“ S těmito slovy se Šrí Gautama Muni okamžitě ztratil z králova pohledu.

Král Hariščandra v posvátném dni Adža Ékádaší následoval pokyny Gautamy Muniho ohledně půstu. Ó, Maharádžo Judhištire, protože se král v tento den postil, došlo k okamžitému zničení reakcí za jeho minulé hříchy. Ó lve mezi králi, jen pohleď na sílu půstu tohoto Ékádaší! Okamžitě ničí všechna utrpení, jimiž člověk trpí na základě výsledků předchozích karmických hříšných činností. Proto byl Hariščandra zbaven veškerého strádání. Pouze silou tohoto úžasného Ékádaší se shledal se svou ženou a svým synem, kteří již zemřeli, ale nyní byli oživeni. Dévové (polobozi) na nebeských planetách začali hrát na své nebeské bubny a zahrnuli Hariščandru, jeho ženu a jejich syna deštěm z květů. Požehnáním půstu tohoto Ékádaší získal snadno své království zpět. Navíc, když král Hariščandra opustil tuto planetu, šli s ním jeho příbuzní i všichni jeho poddaní do duchovního světa.


Ó Pándavo, každý, kdo se postí na Adža Ékádaší se zcela jistě osvobodí od svých hříchů a dosáhne duchovního světa. A kdokoli slyší a čte o slávě tohoto Ékádaší, získá stejný prospěch jako obětí koně.“


Tím končí vyprávění Brahma-vaivarta Purány o slávě Bhadrapáda-krišna Ékádaší, neboli Adža Ékádaší.

 

bottom of page