top of page

POKYNY PRO KÁRTIK-VRATU

Aktualizováno: 1. 11. 2020

Kártik je nejlepší a nejslavnější ze všech měsíců, nejčistší ze všeho, co očišťuje. Měsíc Kártik je Pánu Šrí Krišnovi velice drahý. Je to měsíc naplněný bhakta vátsaljou. Jakákoliv vrata (oddaný slib), i ta nejmenší, přináší obrovské výsledky. Účinek vykonání Kártik-vraty přetrvá sto životů, zatímco u obyčejné vraty je to pouhý jeden život!

Prirucka pro Kartik
.pdf
Stáhnout PDF • 519KBPodstatou Kártik-vraty je více během tohoto měsíce praktikovat oddanou službu.


Šríla Bhakti Vallabha Tírtha Maharádž doporučoval, aby se do Kártik-vraty zapojil každý oddaný.


Pro oddané, kteří nežijí v blízkosti chrámu pak doporučil pro dodržování Kártik-vraty následující činnosti. Každý by se měl snažit je podle svých možností co nejvíce následovat:


  1. Denně obětovat Krišnovi ghí lampičku a zpívat Damodaraštaku. Rozjímat přitom nad jejím významem.*

  2. Oddaný by měl neustále vzpomínat na Nejvyššího Pána Hariho. Oddaní by měli zpívat harinám pozorně. Šríla Bahkti Vallabha Tírtha Maharádž říkal, že kvalita je lepší než kvantita.

  3. Pokud je to možné, tak každý den ve společnosti pokročilých vaišnavů naslouchejte Šrímad Bhágavatamu. Během tohoto měsíce bychom měli upřednostňovat naslouchání z Písem od sádhuů. Je nanejvýš příznivé recitovat a číst z 8. zpěvu Šrímad Bhágavatamu Gadžendra Mokša Líla-stavu,** neboť ta nás učí naprostému odevzdání se a závislosti na Nejvyšším Pánu.

  4. Jezte pouze povolené prasádam. V měsíci Kártiku jsou ohledně jídla některá omezení, která by se měla dodržovat.

  5. Každý den recitujte Šikšáštaku Šrímana Čaitanji Maháprabhua a rozjímejte nad jejím významem. Čtěte komentář na Šikšáštaku od Bhaktivinóda Thákura, jak to doporučoval Šríla Bhakti Siddhanta Sarasvatí Prabhupád.***

  6. Každý den čtěte Upadéšámritu od Šríly Rúpy Gósvámího, tak jak doporučoval Šríla Bhakti Siddhanta Sarasvatí Prabhupád.

  7. Každý den obětujte ghí lampičku Tulsí Déví a modlete se za věčné útočiště ve Vrindávanu a věčnou službu lotosovým nohám Rádhy a Krišny. Provádějte čtyři parikramy (obcházení) kolem Tulasí.

  8. Obětujte Krišnovi krásné obětiny. Oddaní by měli oslavit svátek Annakúta, Girirádž Góvardhan-púdžu.****

  9. Stýkejte se s oddanými.

-------------------------------

* Šríla Bhkati Vallabha Tírtha Maharádž přeložil Damodaraštaku do angličtiny. Je součástí jeho Příručky pro Kártik (Kartik Handbook).

** SB 8.2.1 – 8.4.26

*** Do svého překladu Bhadžan Rahásji Šríla Bhakti Vallabha Tírtha Maharádž zahrnul i tento komentář. Je součástí Příručky pro Kártik.


**** Více o Girirádž Góvardhanu je v Příručce pro Kártik.

kartik_handbook_2019
.pdf
Stáhnout PDF • 260KB

40 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

VYSVĚTLENÍ MAHÁMANTRY

Ó Krišno! Umožni mi prosím vychutnat si Tvé transcendentální jméno, podobu, vlastnosti, zábavy a podobně.

Comentarios


bottom of page