top of page

OD MOJŽÍŠE K MAHÁPRABHUOVI

Aktualizováno: 17. 12. 2020

Šríla Bhaktivinód ThákurPokud se čtenář pozorně zamyslí, shledá že duchovní nauka se postupně vyvinula z dávných dob do jednodušší, srozumitelnější a stručnější podoby. Čím více se oprošťuje od nečistot souvisejících s časem a místem, tím jasněji před námi krása duchovních nauk září. Tato duchovní věda se zrodila v místech, kde roste tráva kuša, v oblasti Brahmavarta na březích řeky Sarasvatí. Jak postupně získávala na síle, strávila duchovní věda své dětství v zasněženém Bádarikášramu. Chlapectví prožila v Naimišáranji na březích řeky Gómatí a mládí v provincii Drávida u překrásných břehů řeky Kavérí. Duchovní věda dospěla v Navadvípu na březích Gangy, která očišťuje celý vesmír.


Studiem světových dějin zjistíme, že duchovní nauka dosáhla svého vrcholu v Navadvípu. Nejvyšší Absolutní Pravda je jediným objektem lásky všech živých bytostí. Pokud však není uctívána se silnou náklonností, není možné, aby jí živé bytosti dosáhly. Nejvyšší Pán není snadno dosažitelný ani pro toho, kdo se vzdal veškerých zálib tohoto světa a svou mysl upnul jen na Nejvyššího Pána. Nejvyšší Pán může být ovládán a může Ho být dosaženo výhradně pomocí transcendentálních nálad. Existuje pět druhů těchto nálad – šánta, dásja, sákhja, vatsalja a madhurja.


První nálada, šánta, je úroveň, kdy živá bytost překoná útrapy hmotné existence a umístí se v transcendenci. V tomto stavu je trocha pocitu štěstí, ale chybí zde pocit nezávislosti. V tu chvíli ještě není ustanoven vztah mezi oddaným a Nejvyšším Pánem.


Dásja rása je druhá nálada. Obsahuje všechny přísady šánta rásy a také náklonnost. „Nejvyšší Pán je mým pánem a já jsem Jeho věčný služebník.“ Toto je vztah, který je na úrovni dásja rásy. Nikdo se na této úrovni již nezabývá ani těmi nejúžasnějšími věcmi tohoto světa, pokud nesouvisejí s náklonnostík Pánu. Proto je dásja rása v mnoha ohledech nadřazená šánta ráse.


Sákhja je nadřazená dásje. V dásja ráse je pomyslný osten v podobě zbožného úžasu a zbožné bázně, avšak hlavní ozdobou sákhja rásy je pocit přátelství v rovnosti. Mezi služebníky je výše postavený ten, kdo má přátelský vztah. O tom není pochyb. sákhja rása obsahuje veškeré bohatství šánty a dásji.


Lze snadno pochopit, že vatsalja nadřazená sákhje. Syn poskytne mnohem více náklonnosti a štěstí než jakýkoli přítel. Proto ve vatsalja ráse nalezneme veškeré bohatství čtyř rás. Ačkoli je vatsalja rása nadřazená těmto ostatním rásám, ve srovnání s madhurja rásou je bezvýznamná. Mezi otcem a synem mohou být mnohá nesdělená tajemství, což ale neplatí mezi mužem a ženou. Proto při hlubším zkoumání dojdeme k závěru, že všechny výše popsané rásy dosáhnou dokonalosti v madhurja ráse.


Při pohledu do historie těchto pěti rás je zřejmé, že šánta rása byla rozšířená na počátku věků v Indii. Když duši nenaplňovalo konání obětí s hmotnými přísadami, tak se transcendentalisté jako Sanaka, Sanátana, Sanat-kumára, Sananda, Nárada a pán Šiva všichni odpoutali od hmotného světa, umístili se do transcendence a zrealizovali šánta rásu.


Mnohem později se v Hanumánovi, služebníku Šrí Rámačandry, projevila dásja rása. Stejná rása se postupně rozšířila na severozápad a projevila se ve velké osobnosti jménem Mojžíš.


Ve věku Dvápara se Uddhava s Ardžunou stali kvalifikovanými představiteli sákhja rásy. Kázali tuto rásu všude, kam šli. Rása se pak postupně rozšířila do arabských zemí a zasáhla srdce znalce náboženských zásad, Mohameda.


Vatsalja rása se v Indii projevovala v různých časech v různých podobách. Z těchto mnoha podob vatsalja smíšená s okázalostí prošla Indií a projevila se ve velké osobnosti jménem Ježíš Kristus, který byl kazatelem židovským náboženských zásad.


Madhurja rása nejdříve zazářila ve Vradži. Pro tuto rásu je neobyčejně vzácné proniknout do srdcí podmíněných duší, protože tato rása má sklon setrvávat u kvalifikovaných čistých živých bytostí. Tuto důvěrnou rásu kázal se svými společníky „navadvípský měsíc“, Čaitanja Maháprabhu.


V dnešní době se tato rása rozšířila i mimo Indii. Nedávno nějaký anglický učenec jménem Newton o této ráse učinil nějakou realizaci a napsal o tom knihu. Lidé v Evropě a v Americe nejsou spokojeni s vatsalja rásou smíšenou s okazálostí jak ji kázal Ježíš Kristus. Já doufám, že milostí Pána budou ve velmi brzké době přitahování pitím opojného nektaru madhurja rásy.


Je vidět, že každá rása, která se objeví v Indii, se nakonec rozšíří do západních zemí, proto se bude brzy kázat po celém světě o madhurja ráse. Stejně jako slunce vyjde nejdřív v Indii a postupně rozšíří své světlo na západ, objeví se i tato jedinečná nádhera duchovní pravdy napřed v Indii postupně se rozšíří do západních zemí.

49 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

VYSVĚTLENÍ MAHÁMANTRY

Ó Krišno! Umožni mi prosím vychutnat si Tvé transcendentální jméno, podobu, vlastnosti, zábavy a podobně.

Comments


bottom of page