top of page

Jeho Božská Milost Šríla Bhakti Vallabha Tírtha Gosvámí Maharádž
Jeho Božská Milost Bhakti Vallabha Tírtha Gosvámí Maharádž přišel na tento svět na Ráma Navámí, v nejpříznivější den příchodu Nejvyššího Pána Šrí Krišny v Jeho podobě Rámačandry, roku 1924 v Ásámu v Indii.


Od dětství měl přirozenou náklonost a blízký vztah k spiritualitě. Byl vychováván v zbožném prostředí a vyvinul se v něm silný sklon k hledání konečného cíle života. Proto začal trávit většinu svého času meditacemi. Následně se u něho projevila netečnost k hmotnému světu a on začal intenzivně pociťovat pomíjivou povahu hmotného světa. Uvědomil si, že jednoho dne odejde jak jeho matka, tak otec, bratr, sestra a všichni ostatní. Vše skončí. Tento projev vlastní realizace ho přiměl nastoupit ke studiu filozofie na univerzitě v Kalkatě. Jeho univerzitní spolužáci si všímali jeho úžasných vlastností mezi něž patřily ušlechtilost, pravdomluvnost, laskavost a nezávidění druhým. 

Během studií na univerzitě přišel do styku se svým duchovním mistrem, Jeho Božskou Milostí Šrílou Bhakti Dajitou Mádhavou Gosvámím Mahrádžem, jehož transcendentálně silnou osobností byl okamžitě uchvácen. Šríla Mádhava Maharádž  byl jedním z vedoucích následovníků význačného učitele školy čisté oddané služby, Jeho Božské Milosti Prabhupády Šríly Bhaktisiddhanty Sarasvatího Thákura, a sám byl velkým stoupencem učenní oddanosti. Po ukončení magisterského studia filozofie v roce 1947 zasvětil Šríla Tírtha Mahárádža z celého srdce a bezvýhradně svůj život službě svému duchovnímu mistrovi. Na kazatelských cestách s Šrílou Mádhavou Maharádžem toho hodně procestoval. Jeho služebnický postoj byl tak příkladný, že ho Šríla Mádhava Maharádž brzy ustanovil sekretářem duchovní organizace známé jako Šrí Čaitanja Gaudíja Math, která v té době měla jen v Indii více než dvacet ášramů (klášterů). V roce 1961 mu byl udělen sannjás, řád odříkání. Šríla Tírtha Maharádž sloužil příkladně s čistou oddaností Šrí Guruovi každou stránkou své mysli, těla i duše.

Šríla Mádhava viděl stupeň odevzdání a upřímnosti svého žáka, stejně jako jeho prozíravost a praktičnost, proto si ho vybral jako svého vhodného nástupce. V roce 1979 byl po odchodu svého milovaného duchovního mistra Šríla Tírtha Maharádž jmenovaný Prezidentem-áčárjou Mathu. Obdržel šťastná požehnání a velkou náklonnost mnoha prominentních následovníků Šríly Bhaktisiddhanty, mezi nimiž byli Šríla Bhakti Rakšaka Šrídhar Déva Gósvámí Mahárádž, Šríla Bhakti Promode Purí Gósvámí Mahárádž, Šríla Bhakti Hridaja Van Gósvámí Mahárádž, Šríla Bhaktí Akinčana Krišna Dás Babadží Maharádž, Šríla Bhakti Kumud Šant Gśvámí Maharádž a mnoho dalších. 

Posledních šest dekád svého životaa věnoval Šríla Tírtha Maharádž rozšiřování všeobjímající doktríny transcendetální boží lásky Šrí Čaitanji Maháprabhua, potlačující současné tendence násilností a krutosti a přinášející jednotu srdcí všem bez ohledu na společenské postavení, víru nebo náboženství. Jeho způsobem kázání bylo, "Příklad je lepší než příkaz."  Vždy byl praktickou ukázkou toho, co kázal - soucit se všemi živými bytostmi, skutečná laskavost, prostota, nevinnost, naprosté odpoutání se, absolutní snášenlivost, intenzivní duchovní blaženost  a nesrovnatelná úroveň pokory a neochvějné víry v Šrí Gurua, spojená s úplnou oddaností a bezvýhradným odevzdáním se Šrí Čatanjovi Maháprabhuovi. Šríla Tírtha Maharádž byl znám coby renomovaná autorita na gaudíja-vaišnavskou filozofii a byl milován tisíci oddaných po celém světě jako ztělesnění pokory a duchovní lásky. 

Pro své vlastnosti a milostí svého gurua byl Šríla Bhakti Vallabha Tírtha Gósvámí Maharádž Prezidentem-áčárjou Šrí Čaitanja Gaudíja Mathu a také Zakladatelem-áčárjou GOKULu (Global Organisationa of Krishnachaitazya's Universal Love - Celosvětové organizace všobjímající lásky Krišny-Čatanji.) Také sloužil jako prezident WVA (World Vaishnava Association - Světové asociace vaišnavů) a a byl uznáván vaišnavy celého světa jako jako jedna z nejvznešenějších duchovních osobností své doby. 

Šríla A. C. Bhaktivédanta Svámí Maharádž požádal před svou první cestou do USA Šrílu Tírthu Maharádže, aby ho doprovázel, avšak protože byl Šríla Tírtha Maharádž v té době plně zaměstnán ve službě svému duchovnímu učiteli Šrílovi Mádhavavovi Maharádžovi, pokorně prosbu odmítl.  

Až v roce 1997 se rozjel kázat na Západ. V tom samém roce měl projev na půdě Orhganizace spojených národů na konferenci v New Yorku. Během svých kazatelských cest absolvoval mimojiné mnohé rozhovory s prominentními duchovními z řad katolíků, protestantů, židů, muslimů a baháistů.  

Šríla Bhakti Vallabha Tírtha Maharádž odešel z tohoto světa v noci 20. dubna 2017 v chrámu Šrí Čaitnja Gaudíja Mathu v Kalkatě. Jeho tělo bylo uloženo o dva později v Majápuru. 

10 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page