top of page

Páršva Ékádaší

Gaura pakša měsíce Bhadra (srpen-září)

Šrí Judhištira Maharádž se zeptal Šrí Krišny, „Jak se jmenuje Ékádaší, které připadá na světlou polovinu (šukla pakša) měsíce Bhadrapáda (srpen-září)? Které božstvo je pro toto Ékádaší uctívaným božstvem a jaký prospěch získá člověk, který toto Ékádaší dodrží? Sděl mi to prosím laskavě, můj Pane.“


   Nejvyšší Osobnost Božství, Pán Šrí Krišna, takto svému oddanému Judhištirovi odvětil: „Toto Ékádaší se, ó Judhištiro, jmenuje Vámana Ékádaší a těm, kteří ho dodržují přináší jak veliký prospěch a také konečné vysvobození z hmotných pout. A protože odstraňuje všechny hříšné reakce, nazývá se také Džajantí Ékádaší. Pouhé naslouchání o jeho slávě přináší člověku osvobození se od všech minulých hříšných skutků. Tento postní den je tak příznivý, že držení půstu zajistí dotyčnému stejný prospěch jako oběť koně. Neexistuje příznivější Ékádaší, protože přináší vysvobození tak snadno. Pokud se chce někdo osvobodit z hmotného světa, měl se postit na Vámana Ékádaší. Vaišnava by měl během půstu láskyplně uctívat Nejvyššího Pána v Jeho podobě Vámanadéva, trpasličí inkarnace, jejíž oči jsou jako okvětní lístky lotosu. Tím současně uctí i ostatní božstva, včetně Brahmy, Višnua a Šivy, a v okamžiku smrti pak nepochybně dosáhne příbytku Šrí Hariho. Ve všech třech světech není důležitější postní den.
   Toto Ékádaší je tak příznivé proto, že oslavuje den, kdy se spící Pán Višnu obrací na druhý bok. Proto je také známo jako Parivartini Ékádaší."


   Maharádž Judhištira poté Pána požádal: „Ó Džanardano, objasni mi prosím otázku, kterou mám. Jak je možné, že Nejvyšší Pán spí a pak s eobrátí na druhý bok? Ó Pane, co se děje s živými bytostmi, když spíš? Řekni mi prosím také jak jsi spoutal krále démonů, Baliho Daitarádže (Baliho Maharádže), a také to, jak může člověk potěšit bráhmany. A jak má člověk dodržovat Čáturmásju, kterou zmiňuješ v Čáturmásja-mahátmje v Bhavišja Puráně? Buď ke mně prosím milostivý a odpověz mi na mé otázky.“


   Nejvyšší Osobnost Božství Šrí Krišna odpověděl: „Ó Judhištiro, lve mezi králi, s radostí ti budu vyprávět o historické události, která smaže všechny hříšné reakce toho, kdo o ní jen naslouchá.


   V Tréta juze žil král jménem Bali. Ač zrozen v dynastii démonů (dajitů), byl mi velice oddán. Zpíval pro mne množství védských hymnů a vykonával ohňové oběti pro mé uspokojení. Vážil si dvojzrozených bráhmanů a denně je zaměstnával ve vykonávání obětí. Tato velká duše však měla rozepři s Indrou a nakonec ho porazila v boji. Bali si přisvojil celé nebeské království, které jsem já osobně Indrovi předtím dal.


   Proto ke mně přišel Indra se všemi dévy (polobohy), doprovázen mnoha světci a stěžoval si na Baliho Maharádže. I se svým duchovním učitelem Brihaspatim se mi poklonili až k zemi a recitovali posvátné védské modlitby. Souhlasil jsem proto, že se kvůli nim zjevím jako trpaslík Vámandév, má pátá inkarnace.“


   Král Judhištira se zeptal: „Ó Pane, jak se ti podařilo porazit tak mocného démona, když jsi sestoupil jako pouhý trpasličí bráhman? Vysvětli mi to prosím, neboť já jsem tvůj věrný oddaný."


   Nejvyšší Pán, Šrí Krišna, odpověděl: „Ač trpaslík, byl jsem bráhman a přišel jsme k zbožnému králi Balimu požádat o almužnu v podobě kusu země. Řekl jsem: „Ó Daitjarádži Bali, dej mi prosím jako almužnu jen tři kroky země. Takový malý kousek země pro mne bude stejně dobrý jako všechny tři světy.“ Bali souhlasil, že mé přání splní, aniž by o tom chvíli přemýšlel. Jakmile mi však přislíbil, že mi zem dá, mé tělo se proměnilo v obří transcendentální podobu. Svými chodidly jsem zabral celou Zemi, svými stehny celou Bhurvalóku, svými boky celou nebeskou Savrgu, břichem Maharlóku, prsy Džanalóku, krkem Tapolóku a hlavou a obličejem Satjalóku. Zabral jsme celé hmotné stvoření. Všechny vesmírné planety, včetně Slunce a Měsíce, byly obklopeny mojí gigantickou podobou. Když viděli tuto moji úžasnou zábavu, začli všichni polobozi, včetně Indy a Šéši, krále hadů, zpívat védské hymny a nabízet mi své modlitby. Poté jsem vzal Baliho za ruku a řekl jsem mu: „Ó ty, jenž jsi bez hříchu, jedním krokem jsem zabral celou Zemi a druhým krokem všechny nebeské planety. Kam mám nyní vložit nohu, abych vyměřil třetím krokem zemi, kterou jsi mi přislíbil?“ Když to Bali Maharádž slyšel, pokorně se sklonil a nabídl mi pro třetí můj krok svou hlavu. Ó, Judhištiro, položil jsem na jeho hlavu své chodidlo a poslal ho až na Patalóku.


   Když jsem ho viděl takto pokorného, velice mne to potěšilo a řekl jsem Balimu, že od té chvíle budu navždy sídlit v jeho paláci.


   Poté, na Parivartini Ékádaší, které připadá na světlou polovinu měsíce Bhadra (srpen-září), instaloval Bali, syn Viročany, vnuk Prahláda, ve svém sídle mé Božstvo, Ó králi, až do Haribodhini Ékádaší, které připadá na světlou polovinu měsíce Kárttika, budu spát v oceánu mléka. Prospěch, který člověk nahromadí v tomto období je obzvláště mocný. 


   Člověk by měl proto pečlivě dodržovat Parivartini Ékádaší. Je obzvláště očistné a zbavuje všech hříšných reakcí. V tento den by měl věrný oddaný uctívat Pána Trivikramu, Vámanadéva, který je nejvyšším otcem, protože v tento den se já v svém spánku obracím na druhý bok. Pokud je to možné, měl by člověk obdarovat kvalifikovanou osobu jogurtem smíchaným s rýží, a také stříbrem, a zůstat celou cenou vzhůru. Tento jednoduchý proces osvobodí člověka z hmotného podmínění. Ten, kdo dodržuje toto Ékádaší způsobem, který jsem popsal, zcela jistě získá všechny druhy štěstí jak v tomto světě, tak potom v božím království. A ten, kdo jen naslouchá tomuto vyprávění s oddaností, přijde do příbytku polobohů a bude tam zářit jako samotný Měsíc, tak mocné je toto Ékádaší. Je tak mocné, jako vykonání tisíce obětí koně.“


   Tak končí v Brahma-vaivarta Puráně vyprávění o slávě Parivartini Ékádaší, neboli Vámana Ékádaší, které připadá na svěltlou část měsíce Bhadrapáda.

bottom of page