top of page

Kámika Ékádaší

Krišna pakša měsíce Šrávana (červenec-srpen)

Svatý král Judhištir maharádž řekl, „Ó Nejvyšší Pane, slyšel jsem od Tebe o slávě půstu na Déva-šajani Ékádaší, které připadá na světlou polovinu měsíce Ašadha. Nyní bych se rád dozvěděl o slávě Ékádaší, které připadá na tmavou polovinu (Krišna pakša) měsíce Šrávana (červenec – srpen). Ó, Góvindadévo, buď ke mně prosím milostiv a vysvětli mi slávu tohoto Ékádaší. Ó, Nejvyšší Vasudévo, vzdávám Ti své nejuctivější poklony.“

Nejvyšší Pán, Šrí Krišna, odpověděl, „Ó, králi, poslouchej prosím pozorně, popíši ti příznivý vliv tohoto posvátného postního dne, jenž odstraní všechny hříchy. Jednou se Nárada Muni zeptal pána Brahmy na stejnou věc. „Ó, zástupce všech živých bytostí,“ řekl Náradadží, „Ó ty, jenž sedíš na trůnu z lotosu zrozeného z vody, sděl mi prosím jméno Ékádaší, které připadá na tmavou polovinu posvátného měsíce Šrávana. Také mi prosím řekni, které Božstvo se má v tento svatý den uctívat a jaký proces by měl člověk následovat, aby toto Ékádaší náležitě uctil a získal tak příslušný prospěch.“

Pán Brahma odpověděl, „Můj drahý synu Nárado, pro blahu celého lidstva ti budu radostně vyprávět vše, co si přeješ znát, protože pouhé naslouchání o slávě Kámika Ékádaší přináší užitek srovnatelný s vykonáním oběti koně. Obrovský prospěch je jistě zaručen tomu, kdo uctívá a medituje o lotosových nohou čtyřruké podoby Pána Gadádhara, který v svých rukách drží lasturu, disk, kyj a lotos a který je znám jako Šrídhar, Hari, Višnu, Mádhava a Madhusúdana. Požehnání získaná takovým člověkem/oddaným, který uctívá výhradně Pána Višnua jsou mnohem větší než ta, která získá člověk, který vykoná posvátnou koupel v Ganze v Káší (Váránasí), v lese Naimišaranja, nebo v Puškaru, což je jediné místo na planetě, kde jsem formálně uctíván. A ten, kdo si připomíná Kámika Ékádaší a uctívá také Pána Šrí Krišnu, dosáhne většího užitku než ten, kdo získá daršan Pána Kedarnáta v Himálajích, nebo než ten, kdo vykoná obřadní koupel na Kurukšétře během zatmění Slunce, nebo ten, kdo dá jako milodar celou Zemi, včetně jejích lesů a oceánů, nebo ten, kdo se za úplňku připadajícího na pondělí, kdy je Lev (Simha) a Jupiter (Guru) v konjunkci, vykoupe v řece Gandak (v níž lze nalézt posvátné šalagramy) nebo v řece Gódávarí. Uctívání Kámika Ékádaší přináší stejný prospěch jako darování dojné krávy i s jejím příznivým telátkem a potravou pro ně. Kdokoli v tento příznivý den uctívá Pána Šrí Srídhardéva, Višnua, je opěvován všemi dévy, Gandharvy, Pannágy i Nágy. Ti, kdo se obávají následků svých předchozích hříchů, zcela pohrouženi v hříšném materialistickém způsobu života, by měli dle svých schopností následovat alespoň toto nejlepší ze všech Ékádaší a dosáhnout tak vysvobození. Toto Ékádaší je nejčistší ze všech dní a je nejmocnějším pro odstranění hříchů.

Ó, Náradadží, samotný Pán Šrí Hari o tomto Ékádaší jednou řekl: „Kdo se postí na Kámika Ékádaší získá mnohem větší prospěch než ten, kdo studuje všechnu duchovní literaturu.“ Kdokoli se v tento den postí a zůstane přes noc vzhůru nikdy nezakusí hněv Jamarádže, krále zosobněné smrti. Bylo pozorováno, že kdokoli uctívá Kámika Ékádaší nebude muset trpět budoucími zrozeními. Mnoho jogínů, kteří se v minulosti v tento den postili, odešlo do duchovního světa. Proto by měl člověk následovat v jejich příznivých stopách a držet o tomto nejpříznivějším ze všech Ékádaší přísný půst. Každý, kdo uctívá Pána Hariho lístky Tulasí je osvobozen od všech hříšných reakcí. Žije nedotčen hříchem jako list lotosu, který ač ve vodě, je vodou nedotčený. Kdokoli obětuje Pánu Šrí Harimu byť jediný lístek z posvátného keře Tulasí (occillium basilcum sanctum) získá takový prospěch, jako ten kdo věnuje jako milodar 200 gramů zlata a 800 gramů stříbra. Nejvyšší Osobnost Božství je více potěšena tím, kdo Jí obětuje pouhý lístek Tulasí, než tím, kdo Ji uctívá perly, topasy, rubíny, diamanty, lazuritem, safíry, granáty, chryzoberyly a korály. Kdo Pánu Kéšavovi nabídne čerstvě vzrostlá poupata manjari z rostlinky Tulasí, osvobodí se ode všech hříchů, které spáchal v tomto i v jakémkoli jiném životě. Pouhý daršan Tulasí na Kámika Ékádaší odstraní všechny hříchy a pouhé dotknutí se Tulasí a modlení se k ní odstraní všechny druhy nemocí. Kdo zalévá Tulasí déví se nikdy nemusí bát Pána smrti, Jamarádže. Kdo zasadí nebo přesadí Tulasí na Kámika Ékádaší má zajištěno místo v příbytku Pána Šrí Krišny. Člověk by se měl proto denně klanět Šrímatí Tulasí, která uděluje osvobození v oddané službě.

Ani Čitragupta, Jamarádžův sekretář, nedokáže spočítat prospěch získaný tím, kdo nabídne Šrímatí Tulasí déví ghí lampu s věčně hořícím plamenem. Tak drahé je toto posvátné Ékádaší Nejvyšší Osobnosti Božství, že i předkové toho, kdo v tento den obětuje zapálenou ghí lampu Pánu Šrí Krišnovi, dosáhnou nebeských planet, kde budou pít nebeský nektar. Kdokoli v tento den nabídne Šrí Krišnovi ghí lampu nebo sezamovou lampičku, je osvobozen od všech svých hříchů a vstoupí do příbytku Súrji, boha Slunce, s tělem zářícím jako deset milionů lamp. Toto Ékádaší je tak mocné, že ten, kdo není schopen se postit, ale dodrží zde zmíněné postupy, bude společně se svými předky povýšen na nebeské planety.“

„Ó, maharádži Judhištire,“ pokračoval Pán Šrí Krišna, „toto byla slova pradžápatiho Brahmy k svému synu Náradovi Munimu o nespočetné slávě Kámika Ékádaší, které odstraňuje všechny hříchy.

Tento posvátný den ruší i hřích zabití bráhmana, nebo hřích zabití nenarozeného dítěte v lůně matky a učiní člověka nanejvýš chvályhodným a povyšuje ho do duchovního světa. Ten, kdo zabije nevinného, tedy bráhmana, dítě v lůně, zbožnou a ctnostnou ženu a podobně, a později uslyší o slávě Kámika Ékádaší, bude zbaven reakcí za své hříchy.

Avšak člověk by neměl předem plánovat, že když zabije bráhmana nebo jiného nevinného člověka, zůstane nepotrestán pouhým nasloucháním o tomto Ékádaší. Takové vědomé páchání hříchu je ohavnost.

Ten, kdo naslouchá o slávě Kámika Ékádaší s vírou, osvobodí se ode všech hříchů a vrátí se domů, zpět k Bohu – na Višnuloku, Vaikuntu.“

Takto končí vyprávění Brahma-vaivarta Purány o slávě Šrávana-krišna Ékádaší, neboli Kámika Ékádaší.

bottom of page